Uw privacy

Uw privacy

Funkado respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die jij ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Daartoe hebben wij in onze verkoopvoorwaarden specifieke voorwaarden opgenomen met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken jouw gegevens voor het afhandelen van je bestelling. Funkado zal je gegevens niet aan derden overdragen en zal deze gegevens uitsluitend aan ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. Voor overig gebruik van jouw gegevens zal Funkado je expliciet vragen om toestemming.